Haberler

Sektörden en son haberler

emlak vergi beyanamesi

Emlak Vergi Beyannamesi

Emlak vergi beyannamesi her dört yılda bir genel beyan döneminde mükelleflerin bağlı bulundukları ilgili belediyelere verilir.

Kimler bina,arazi beyannamesi verecektir ?

Binanın maliki,varsa intifa hakkı sahibi,her ikisi de yok ise binaya ve araziye malik gibi tasarruf edenler bina,arazi beyannamesi vereceklerdir.

Binanın maliki,varsa intifa hakkı sahibi,her ikisi de yok ise binaya ve araziye malik gibi tasarruf edenler bina,arazi beyannamesi vereceklerdir.

Velayet altında bulunan çocukların mükellef olması halinde beyanname çocuklar adına düzenlenecek ancak velisi tarafından imzalanacaktır.

Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler.

İştirak halinde mülkiyette ise malikler emlak vergisinden müteselsilen sorumludurlar.

Beyanname vekaletname ile verilebilir. vekaletin bir örneğinin beyannameye eklenmesi gereklidir.

Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir.

Genel beyan döneminde belirlenen emlak vergi değerleri V.U.K göre bakanlar kurulunca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında ilgili belediyelerce otomatik olarak arttırılacaktır. Mükelleflerin bu arttırımlar için yeniden beyanname vermeleri gerekmemektedir.

Beyannameye konu olan taşınmazın el değiştirmesi halinde satıcı satışın yapıldığı takvim yılı içinde ilgili belediyeye bildirmek. taşınmazın alıcısı ise aynı takvim yılı içerisinde beyanname vermek zorundadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

https://www.forexman.xyz